tiistai 25. elokuuta 2020

Zero Tolerance

lauantai 1. elokuuta 2020

lauantai 25. heinäkuuta 2020

Suomi, Uriel ja Ukko

Raamatun maailmassa kaikki muut paitsi Jumala, kutsutaan käytännössä enkeleiksi - myös termiä "jumalat" käytetään, esim. ihmisistä (se on olento, jolla on vapaa tahto ja luovaa voimaa).

Myöskin täten polyteismin jumalat ovat enkeleitä, joko ensimmäiset langenneet enkelit/taivaallista enkelihierarkiaa pakanoiden jumalina jäljitteleviä - täten panteonien palvojat palvelevat käytännössä niitä samoja "ylikansallisia" jumalia, myös omina kansallisjumalinaan.

Eräs tällainen esimerkki on mielenkiintoisesti suomalaisten entinen kansanjumala, eli Ukko. Se on vastine Urielista. Molempia yhdistää salamat. Urielin läsnäolo on salamoinnissa ja sähköässä, niin myöskin Ukon.

Uriel edustaa sisua, ja sisu on suomalaisten ominainen hyve ja sielullinen piirre - täten he valitsivat tämän Urielin vastineen, eli Ukon.

Ukko on ehkä merkittävässä määrin peräisin balttilaisilta kansoilta. Ukkoa muistuttava ukkosenjumala tunnettiin latvian kielessä nimellä Perkons ja liettuan kielessä nimellä Perkūnas, joista on peräisin suomen sana Perkele. Kelteillä vastaava jumala oli Taranis, lappalaisilla Atia eli Aija[1]. Ukkoa ja Perkelettä vastasi skandinaaveilla Tyr, ilman, oikeuden ja sodan jumala, joka korvautui myöhemmin Thorilla ja Odinilla. Muitakin vasaralla, kirveellä tai nuijalla aseistautuneita ukkosenjumalia esiintyy laajalti Euroopan ja Lähi-idän mytologioissa. Näitä hahmoja ovat esimerkiksi mannergermaaninen Donar ja slaavilainen Perun. Patriarkaalinen taivaanjumala oli indo-eurooppalaisia kieliä puhuneitten kansojen jumaltarustoissa yleinen hahmo. Sellaisia olivat muun muassa helleeninen Zeus ja roomalainen Juppiter. - Wikipedia
Perkele nimitys tuli tarkoittamaan Raamatussa paholaista, mutta se on vastaava ukkosen jumalan nimitys slaaveilla - on totta että suomalainen, kuten ei monen muunkaan maalainen panteoni ei ole kansallista alkuperää, vaan levinnyt "variaationa alkuperäisestä teemasta".

Esim. salamointi viittaa ukkoseen, ja se täten tämän jumaluuden nimeen. Mutta salaman voi sanoa olevan yhtä kuin arkkienkeli Urielin nuolen. Uriel normaalisti kantaa tulista miekkaa, mutta kun hän käytti nuolta, hän käytti sitä ampuakseen alas Tartaroksesta karanneen demonin.


Toinen mikä myöskin todistaa tästä, on se, että Urielin ilmansuunta on pohjoinen (ja elementti maa).

Samoin Urielin aamumantran on sanottu tuovan onnea koko päivälle, siinä missä Ukon nähtiin kykenevän tuovan epäonnea:
Ukkoa kammoksuttiin ja pelättiin, koska uskottiin, että Ukko voi suuttua helposti. Ihmiset pelkäsivät, että Ukko voisi suuttuessaan tuottaa huonoa satoa tai erittäin huonoa onnea.
(Uriel tosin on Jumalan "jatke", joten hän ei tee omapäisesti näitä asioita suinkaan, mutta idea kuitenkin on tässä tapauksessa sama).

Raamattu puolestaan tunnistaa kansojen omat enkeliruhtinaat, joiden voidaan sanoa olevan eräänlaisia kansojen suojeluhenkiä. Luciferiksi kutsuttu entiteetti (Hailel) oli todennäköisesti tällainen, ja hänet syöstiin virastaan hänen hybriksen vuoksi. Muutoin taas arkkienkeli kuten Mikael oli tällainen suojelija:

Daniel:10:13 Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö. 10:20 Ja hän sanoi: "Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas.12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat
Enkelien joukon kanssa neuvoa pitävä olento pätee myöskin hyvin arkkienkeleihin. Erityisesti koska Urielia pidettiin eräänlaisena tuomioenkelinä, joka vei tuomiolle ja jopa helvettiin syntiset.

Ukon kerrotaan myös pitäneen pilvissä käräjiä, joten voisi olettaa, että taivaalla asui tai ainakin vieraili muitakin merkittäviä henkiolentoja, joiden kanssa Ukko päätti asioista. 
Ukon kivi oli savukvartsi (ukonkivi), joka mielenkiintoisesti pitää sisällään "maan ominaisuudet", ja kuten aiemmin sanottiin, Uriel on maan enkeli, ja hänellä on savukvartsilla on samanlaisia ominaisuuksia, joihin lukeutuu maadottaminen, esteiden poistuminen ja eteenpäin pääseminen. (Urielin kivi on tarkalleen ottaen rutilisoitunut kvartsi).

Näin ollen olisi sopivaa sanoa, että enkeleistä juuri Uriel on Suomen enkeliruhtinas. Se on hyvin ymmärrettävää, pohjoisen maan enkeli, joka on lähetetty tuomaan sisua kansalle.

Voit lukea lisää siitä, miten kansojen rajat määrättiin tästä:


Lue myöskin:

Mila kuvasi yöllistä salamointia – äkisti yötaivaalle piirtyi selvästi tunnistettava muoto, joka sai kaikki tututkin nauramaan